Tuyển sinh

 • Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 13
  Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh - Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 13 (Mã khóa học: CDH20117013) như sau
 • Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Tai Mũi Họng” khóa 31
  Bộ môn Tai Mũi Họng - Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Tai Mũi Họng” khóa 31 (Mã khóa học: TMH10117031) như sau
 • Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Y học cổ truyền”
  Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Y học cổ truyền” (Mã khóa học: YHC10117008) như sau
 • Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Giải Phẫu Bệnh" Khóa 19
  Bộ môn Giải phẫu bệnh - Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Giải phẫu bệnh” khóa 19 (Mã khóa học: GPB10117019)
 • Thông báo tuyển sinh lớp "Điều dưỡng chuyên khoa Nội tiết - Đái tháo đường” khóa 9.
  Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo mở lớp đào tạo lớp "Điều dưỡng chuyên khoa Nội tiết - Đái tháo đường” khóa 9.
 • Thông báo tập huấn điều trị bệnh lý Nội tiết - Đái tháo đường trong thời gian mang thai.
  Để nâng cao kiến thức cho nhân viên y tế về chăm sóc, điều trị bệnh lý Nội tiết – Đái tháo đường trong thời gian mang thai, Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa tổ chức lớp tập huấn cho các cán bộ y tế như sau
 • Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa Nội tiết – Đái tháo đường khóa 9” năm 2017.
  Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa Nội tiết – Đái tháo đường khóa 9” năm 2017.
 • Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo "Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Y pháp"
  Bộ môn Y pháp - Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Y pháp” (Mã khóa học: YPH101) như sau