Tuyển sinh

 • Thông báo tuyển sinh lớp "Phẫu thuật nội soi Mũi Xoang" Khóa 1.
  Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Tai Mũi Họng và Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội mở lớp đào tạo “Phẫu thuật nội soi Mũi Xoang” khóa 1
 • Thông báo tuyển sinh lớp "Quản lý điều dưỡng" Khóa 3 năm 2017
  Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh - Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Quản lý điều dưỡng” khóa 3
 • Thông báo tuyển sinh lớp "Kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong giải phẫu bệnh” Khóa 1
  Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giải phẫu bệnh mở lớp đào tạo “Kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong giải phẫu bệnh” Khóa 1
 • Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành Xét nghiệm” khóa 6
  Khoa Kỹ thuật Y học của Trường ĐH Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành Xét nghiệm” khóa 6
 • Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Hồi sức cấp cứu" Khóa 14
  Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Hồi sức cấp cứu mở lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Hồi sức cấp cứu” khóa 14
 • Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Tâm thần” khóa 6
  Bộ môn Tâm thần của Trường ĐH Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Tâm thần” khóa 6
 • Thông báo tuyển sinh lớp "Khám nội soi Tiêu hóa" Khóa 3
  Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà mở lớp đào tạo “Khám nội soi tiêu hóa” khóa 3
 • Thông báo tuyển sinh lớp “Phẫu thuật nội soi chuyên ngành Phụ khoa” khóa 2
  Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Phụ sản mở lớp đào tạo “Phẫu thuật nội soi chuyên ngành Phụ khoa” khóa 2