Tuyển sinh

 • Thông báo tuyển sinh lớp "Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình” khóa 8
  Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Y học gia đình mở lớp đào tạo “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình” khóa 8
 • Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Ngoại" Khóa 19
  Bộ môn Ngoại của Trường ĐH Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Ngoại” khóa 19
 • Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Tâm thần” khóa 5
  Bộ môn Tâm thần của Trường ĐH Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Tâm thần” khóa 5
 • Thông báo tuyển sinh lớp "Nghiệp vụ sư phạm" Khóa 2,3,4 năm 2017
  Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Phòng tổ chức cán bộ cùng Bộ môn Giáo dục học và Kỹ năng tiền lâm sàng tổ chức các khóa bồi dưỡng “Nghiệp vụ sư phạm” trong năm 2017
 • Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Dược lý” năm 2017
  Bộ môn Dược lý của Trường ĐH Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Dược lý” năm 2017.
 • Thông báo tuyển sinh lớp "Đào tạo ngắn hạn trong lĩnh vực Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng"
  Bộ môn Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng của Trường ĐH Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp “Đào tạo liên tục Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng”
 • Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng" Khóa 2
  Bộ môn Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng của Trường ĐH Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng” khóa 2
 • Thông báo tuyển sinh lớp "Nghiệp vụ sư phạm" Khóa 2,3,4 năm 2017
  Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Phòng tổ chức cán bộ cùng Bộ môn Giáo dục học và Kỹ năng tiền lâm sàng tổ chức các khóa bồi dưỡng “Nghiệp vụ sư phạm” trong năm 2017