Tuyển sinh

 • Thông báo tuyển sinh liên tục lớp "Đào tạo nâng cao về kỹ thuật Giải phẫu bệnh”
  Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giải phẫu bệnh mở lớp “Đào tạo nâng cao về kỹ thuật Giải phẫu bệnh”
 • Thông báo tuyển sinh lớp “Kỹ thuật viên Y Pháp” năm học 2016 - 2017
  Bộ môn Y pháp của Trường ĐH Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Kỹ thuật viên Y pháp” năm học 2016 – 2017
 • Thông báo tuyển sinh các khóa "Thăm dò chức năng" năm 2016: Khóa học cơ bản về điện cơ, Kỹ thuật ghi điện tim, Điện tâm đồ, Thăm dò chức năng hô hấp, KTV Thăm dò chức năng cơ bản.
  Đáp ứng nhu cầu đào tạo, cấp chứng chỉ về thăm dò chức năng cho bác sỹ và kỹ thuật viên, Bộ môn Sinh lý học của Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội của Trường thông báo tuyển sinh các khóa "Thăm dò chức năng" năm 2016.
 • Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Dược lý” năm học 2016 - 2017
  Bộ môn Dược lý của Trường ĐH Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Dược lý” năm học 2016 - 2017.
 • Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Ung thư” năm học 2016 – 2017
  Bộ môn Ung thư của Trường ĐH Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Ung thư” năm học 2016 – 2017 như sau.
 • Thông báo tuyển sinh lớp "Kỹ thuật viên Giải phẫu bệnh" năm 2016
  Khoa Kỹ thuật Y học của Trường Đại học Y Hà Nội và Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội (HPEC) - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo "Kỹ thuật viên Giải phẫu bệnh" năm 2016
 • Thông báo tuyển sinh lớp "Kỹ thuật ghi điện não" Khóa 6 năm 2016.
  Bộ môn Thần kinh của Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Kỹ thuật Ghi điện não” khóa 6 năm 2016.
 • Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng "Nghiệp vụ sư phạm" cho các giảng viên cơ hữu của Nhà trường Khóa 1
  Theo Công văn số 1857/ĐHYHN-TCCB ngày 28/11/2016, Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ cùng Bộ môn Giáo dục y học và Kỹ năng tiền lâm sàng tổ chức lớp bồi dưỡng "Nghiệp vụ sư phạm"cho các giảng viên cơ hữu của Nhà trường.