Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học HHT101
Tên khóa học: Định hướng chuyên khoa Huyết học - Truyền máu
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Định hướng chuyên khoa Huyết học - Truyền máu Khóa 38 6 tháng 19-10-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên