Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học HSC101
Tên khóa học: Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu
Số thành viên: 50
Đào tạo chứng chỉ: Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên