Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học YHC101
Tên khóa học: Định hướng chuyên khoa Y học cổ truyền
Số thành viên: 70
Đào tạo chứng chỉ: Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Y học cổ truyền

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên