Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học MAT101
Tên khóa học: Định hướng chuyên khoa Mắt
Số thành viên: 50
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Định hướng chuyên khoa Mắt khóa 22 08 tháng 1-10-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên