Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học KTY101
Tên khóa học: Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm Khóa 9 6,5 tháng 7-1-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên