Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học YHH101
Tên khóa học: Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân khóa 13 6 tháng 25-3-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng
Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân khóa 13

Giảng viên