THÔNG BÁO VỀ CÁCH THỨC NỘP HỌC PHÍ TẠI TRUNG TÂM

26/08/2015 CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN HỌC PHÍ TẠI TRUNG TÂM

1. NỘP TIỀN MẶT TÀI PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRUNG TÂM

2. QUẸT THẺ TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRUNG TÂM (TRỪ THẺ VISA VÀ CÁC THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ) 

3. CHUYỂN KHOẢN

3.1. Ngân hàng BIDV

Tên Tài khoản: Trung tâm đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội

Số tài khoản: 1221.0000.620.169 tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành

3.2. Ngân hàng Vietcombank

Tên Tài khoản: Trung tâm đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội

Số Tài khoản: 0691.000.666.666 tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Tây.

Đối với học viên chuyển khoản, yêu cầu ghi rõ họ tên và nộp học phí lớp nào, nếu không học phí sẽ không được chấp nhận.

Liên hệ: 04.6291.7956

Quy định về trả học phí xem tại đây

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Các tin khác