Thông báo tuyển sinh lớp "Nghiệp vụ sư phạm" Khóa 2,3,4 năm 2017

09/02/2017 Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Phòng tổ chức cán bộ cùng Bộ môn Giáo dục học và Kỹ năng tiền lâm sàng tổ chức các khóa bồi dưỡng “Nghiệp vụ sư phạm” trong năm 2017

  1. Đối tượng: 

- Giảng viên trong các cơ sở Giáo dục đại học thuộc khối ngành Khoa học sức khỏe.

- Số lượng học viên: 70 - 80 học viên/1 khóa (ưu tiên những học viên nộp hồ sơ bản cứng và học phí trước).

2. Thời gian đào tạo: 06 tuần, trong đó:

- 04 tuần đầu học tại giảng đường và thực hành: Học viên học 3 buổi / tuần.

- 02 tuần sau học viên tự nghiên cứu tài liệu.  

3. Học phí: 3.000.000 đ Giảm 50% học phí cho học viên là giảng viên cơ hữu của trường Đại học Y Hà Nội. 

4. Nộp hồ sơ và liên hệ:

- Đăng ký online tại đây

- Nộp hồ sơ bản cứng tại văn phòng Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội (HPEC) P.102 nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

- Nộp học phí trước khi khai giảng (hướng dẫn xem tại đây)

- Liên hệ: 04 629 59 036, email: trungtamdaotao@hpec.edu.vn

5. Khai giảng dự kiến: 

- Khóa 2 : Dự kiến ngày 07 tháng 03 năm 2017

- Khóa 3 : Dự kiến ngày 15 tháng 08 năm 2017

- Khóa 4 : Dự kiến ngày 12 tháng 09 năm 2017  

Chi tiết thông báo tuyển sinh xem tại đây

Tải mẫu đơn xin học tại đây 

Tải mẫu công văn của Bộ môn gửi Phòng Tổ chức cán bộ tại đây