Thông báo lùi lịch khai giảng ĐHCK Nhi Khóa 34 và ĐHCK Gây mê hồi sức Khóa 25

30/08/2017 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo:

- ĐHCK Nhi lùi lịch khai giảng dự kiến đến ngày 11/09/2017 và tiếp tục nhận hồ sơ.

- ĐHCK GMHS vẫn tiếp tục nhận hồ sơ. Hiện chưa có ngày khai giảng.

Khi có lịch khai giảng cụ thể, Trung tâm sẽ đăng tải trên fanpage và website, đồng thời thông báo cho các học viên đã nộp hồ sơ và học phí qua email và tin nhắn.

Trân trọng.