Khai giảng khoá đào tạo "Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản" khóa 6