Thông báo lùi lịch khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Ngoại" Khóa 20

12/09/2017 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo:

Trung tâm vẫn tiếp tục nhận hồ sơ của các học viên có nhu cầu đăng ký lớp "Định hướng chuyên khoa Ngoại" Khóa 20. Hiện chưa có ngày khai giảng. Khi có lịch khai giảng cụ thể, Trung tâm sẽ đăng tải trên fanpage và website, đồng thời thông báo cho các học viên đã nộp hồ sơ và học phí qua email và tin nhắn.