Thông báo lùi lịch khai giảng ĐHCK Nội Khóa 20, ĐHCK Mắt Khóa 20 và ĐHCK Y học hạt nhân Khóa 10

29/09/2017 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo:

- Khóa đào tạo "Định hướng chuyên khoa Mắt" Khóa 20 hiện chưa có lịch khai giảng cụ thể. Khi có lịch khai giảng cụ thể, Trung tâm sẽ đăng tải trên fanpage và website, đồng thời thông báo cho các học viên đã nộp hồ sơ và học phí qua email và tin nhắn.

- Trung tâm vẫn đang tiếp tục tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Nội" Khóa 20 và lớp "Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân" Khóa 10. Hiện chưa có lịch khai giảng cụ thể. Khi có lịch khai giảng cụ thể, Trung tâm sẽ đăng tải trên fanpage và website, đồng thời thông báo cho các học viên đã nộp hồ sơ và học phí qua email và tin nhắn.

Trân trọng.