Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Sản phụ khoa" Khóa 6