Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân" Khóa 10