Khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Vi sinh” khóa 35

01/12/2017 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Vi sinh” khóa 35 (Mã khóa học: VSI10117035), cụ thể như sau

1. Thời gian: 09h30, ngày 11/12/2017.
2. Địa điểm: P301, Nhà A7, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội.