Khai giảng lớp "Siêu âm chuyên ngành sản phụ khoa” khóa 8

04/12/2017 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Siêu âm chuyên ngành sản phụ khoa” khóa 8 (mã khóa học: SAN20317008), như sau:

1. Thời gian: 14h00, ngày 15/12/2017.
2. Địa điểm: P103, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.