Khai giảng khoá đào tạo "Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình” khóa 10

02/04/2018 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Y học gia đình mở lớp đào tạo “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình” khóa 10

1. Thời gian: 08h15, ngày 05/04/2018

2. Địa điểm: Phòng 301, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.