Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Ung thư" Khóa 23

11/04/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Ung thư thông báo khai giảng khóa đào tạo “Định hướng chuyên khoa Ung thư” khóa 23 (Mã khóa học: UTH10118023) như sau:

1. Thời gian: 8h30, thứ 2, ngày 23/04/2018

2. Địa điểm: Tại phòng 471, khu Hành chính , nhà A, Bệnh viện K Tân Triều.