Thông báo lùi lịch khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Ngoại" Khóa 21

13/04/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo:

- Trung tâm vẫn tiếp tục nhận hồ sơ của các học viên có nhu cầu đăng ký lớp "Định hướng chuyên khoa Ngoại" Khóa 21 đến hết ngày 25/4/2018. Hiện chưa có ngày khai giảng. Khi có lịch khai giảng cụ thể, Trung tâm sẽ đăng tải trên fanpage và website, đồng thời thông báo cho các học viên đã nộp hồ sơ và học phí qua email và tin nhắn.

Chi tiết thông báo tuyển sinh xem tại đây

- Ngoài ra, Trung tâm vẫn tiếp tục nhận hồ sơ của các học viên có nhu cầu đăng ký lớp "Định hướng chuyên khoa Ung thư" Khóa 23 và lớp "Định hướng chuyên khoa Nhi" Khóa 35 đến hết ngày 17/4. Hiện đã có lịch khai giảng đăng tải trên website và fanpage.