Thông báo lịch khai giảng dự kiến lớp "Khúc xạ - Mài lắp kính" Khóa 9

05/06/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng thông báo:

Lễ khai giảng lớp "Khúc xạ mài lắp kính" Khóa 9 dự kiến sẽ được tổ chức vào 9h30 ngày 19/07/2018.
 
Trung tâm sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin trên fanpage và website, đồng thời thông báo sẽ được gửi đến học viên đã nộp hồ sơ qua email.