Khai giảng khóa đào tạo "Định hướng chuyên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn" Khóa 1

25/06/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Kỹ thuật y học tổ chức khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn” khóa 1 (Mã khóa học: KTY10218001) cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h15, 11/07/2018

2. Địa điểm: Phòng 303, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây