Khai giảng khóa đào tạo "Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm" Khóa 8

17/07/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lễ khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm” khóa 8 (Mã khóa học: KTY10118008), cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h30, 23/07/2018

2. Địa điểm: Phòng 103, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây