Khai giảng khóa đào tạo Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng khóa 13

01/10/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Phục hồi chức năng tổ chức khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng” khóa 13 (Mã khóa học: PHC10118013) cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h30, ngày 09/10/2018

2. Địa điểm: Phòng 301, nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây