Khai giảng khóa đào tạo “Định hướng chuyên khoa Y pháp" khóa 11 và khóa “Kỹ thuật viên Y pháp” Khóa 12

06/11/2018 Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Y pháp tổ chức khai giảng khóa đào tạo “Định hướng chuyên khoa Y pháp" khóa 11 và khóa “Kỹ thuật viên Y pháp” Khóa 12

1. Thời gian: 14h30, ngày 16/11/2018

2. Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Y Pháp, Tầng 3 Khoa Giải Phẫu Bênh - Pháp Y, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây