Khai giảng lớp Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu khóa 17

19/11/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Hồi sức cấp cứu tổ chức khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu” khóa 17 (Mã khóa học: HSC10118017) cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h30, ngày 05/12/2018
2. Địa điểm: Phòng 109, Nhà A7, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội.

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây