Khai giảng khóa đào tạo Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm Khóa 9

25/12/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm” khóa 9

1. Thời gian: 13h30, ngày 07/01/2019.
2. Địa điểm: Phòng 109, nhà A7, Trường đại học y Hà Nội

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây