Khai giảng khóa đào tạo Can thiệp dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính Khóa 1