Khai giảng khóa đào tạo Tâm thần học cơ bản Khóa 9

06/01/2022 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Tâm thần học cơ bản” Khóa 9, (Mã khóa học: TTH501) cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 13/01/2022,
2. Địa điểm: khai giảng và học lý thuyết online, đi lâm sàng sau tết âm lịch.
Lưu ý: nộp hồ sơ và học phí trước 17h00 ngày 11/1/2022