Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh" Khóa 24

08/09/2017 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh tổ chức khai giảng khóa học “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh” Khóa 24 năm 2017

1. Thời gian: 08h00, Ngày 14/09/2017.
2. Địa điểm: Giảng đường 14, nhà A3, Trường Đại học Y Hà Nội. Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.