Thông báo lùi lịch khai giảng Điện não đồ lâm sàng Khóa 3.

01/12/2017 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo:

- Khóa đào tạo Điện não đồ lâm sàng Khóa 3 hiện sẽ lùi lịch khai giảng. Khi có thông tin lịch khai giảng cụ thể, Trung tâm sẽ đăng tải trên fanpage và website, đồng thời thông báo cho các học viên đã nộp hồ sơ và học phí qua email và tin nhắn.
 
- Trung tâm vẫn đang tiếp tục tuyển sinh lớp Điện não đồ lâm sàng Khóa 3. 
 
Trân trọng.