Khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ" Khóa 4

22/12/2017 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ” khóa 4 (Mã khóa học: PTH10117004), cụ thể như sau

1. Thời gian: 09h45, ngày 26/12/2017.
2. Địa điểm: P303, Nhà A7, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội