Khai giảng lớp "Điện não đồ lâm sàng" Khóa 3 và lớp "Kỹ thuật ghi điện não" Khóa 6

17/01/2018 Bộ môn Thần kinh - Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp đào tạo “Điện não đồ lâm sàng” khóa 3 và lớp "Kỹ thuật ghi điện não" Khóa 6 như sau

1. Thời gian: 08h45, ngày 24/01/2018.

2. Địa điểm: Hội trường văn phòng Bộ môn Thần Kinh, Khoa Thần Kinh Bệnh viện Bạch Mai.