Khai giảng khóa đào tạo “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình" Khóa 9