Khai giảng lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho bác sỹ)” khóa 11 và khóa học “Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho Kỹ sư, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên)” khóa 11

27/02/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Y học hạt nhân tổ chức khóa học “Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho bác sỹ)” khóa 11 (Mã khóa học: YHH10118011) và khóa học “Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho Kỹ sư, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên)” khóa 11 (Mã khóa học: YHH10218011), cụ thể như sau

1. Thời gian: 14h00, ngày 05/03/2018.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trung tâm ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai