Bế giảng lớp "Khúc xạ - Mài lắp kính" Khóa 7

08/03/2018 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ Mắt tổ chức bế giảng lớp đào tạo Khúc xạ - Mài lắp kính Khóa 7 (mã khóa học MAT20117007)

1. Thời gian: 13h45 thứ 2, ngày 12/03/2018
2. Địa điểm: P103 nhà A7 Trường Đại học Y Hà Nội