Thông báo lùi kế hoạch xét hồ sơ và kiểm tra Ngoại ngữ đợt 1 năm 2018

25/04/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thông báo lùi Kế hoạch tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra và công nhận người nước ngoài nói tiếng Việt thành thạo hoặc thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc hoặc người Việt Nam có đủ trình độ phiên dịch tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam đợt 1 năm 2018:

1. Đợt 1:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/05/2018 đến ngày 24/05/2018.

- Lịch thi dự kiến: Đợt 1 sẽ lùi lịch đến ngày 11/06/2018.