Thông báo Mời tham dự Hội thảo "Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp và mô mềm"

01/06/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Hội Chẩn đoán hình ảnh xuyên biên giới (Radiology Across Border) tổ chức Hội thảo “Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp và mô mềm”.

1. Đối tượng:

Bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh và các bác sĩ quan tâm

2. Thời gian: từ 29/06/2018 đến 01/07/2018

3. Số lượng học viên: 150 - 250 đại biểu

4. Địa điểm: Trường Đại học Y Hà Nội

5. Lệ phí đăng ký: Đại biểu đăng ký tham dự hội thảo trước ngày 25/06/2018: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

Đại biểu đăng ký tham dự hội thảo sau ngày 25/6/2018 và đăng ký tại hội thảo: 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng)

Cấp Chứng nhận Đào tạo Y khoa: Đại biểu đăng ký Chứng nhận Đào tạo Y khoa (15 tiết) do Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội cấp: 300.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng)


6. Nộp hồ sơ và liên hệ:

Đăng ký online tại đây

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại văn phòng Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội, tầng 1 nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội - Số 01 phố Tôn Thất Tùng – quận Đống Đa – Hà Nội từ ngày ra thông báo.

- Hướng dẫn nộp lệ phí xem tại đây

- Liên hệ: 024-62959036, Email: trungtamdaotao@hpec.edu.vn 

Chi tiết thông báo hội thảo xem tại đây

Tải phiếu đăng ký tại đây