Khai giảng khóa đào tạo "Chẩn đoán hình ảnh Nhãn khoa" Khóa 1

06/06/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng liên tục lớp “Chẩn đoán hình ảnh nhãn khoa” Khóa 1 (Mã khóa học: MAT20618) như sau

1. Thời gian: 13h30, 25/6/2018

2. Địa điểm: Phòng 303, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây