Khai giảng khóa đào tạo "Định hướng chuyên khoa Vi sinh" Khóa 36

12/06/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Vi sinh thông báo khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Vi sinh” khóa 36 (Mã khóa học: VSI10118036), cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30, 02/07/2018

2. Địa điểm: Phòng 303, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây