Khai giảng khóa đào tạo "Định hướng chuyên khoa Sản phụ khoa" Khóa 7

20/06/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Phụ sản tổ chức khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Sản phụ khoa” khóa 7 ((Mã khóa học: SAN10118007), cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h30, 02/07/2018

2. Địa điểm: Phòng 103, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây