Khai giảng khóa đào tạo "Tâm thần nhi" Khóa 3

02/07/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Tâm thần nhi” khóa 3 (dành cho bác sĩ - mã khóa học: TTH20218003) và “Tâm thần nhi” khóa 3 (dành cho y sĩ và cử nhân - mã khóa học: TTH20718003), cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h15, 04/07/2018

2. Địa điểm:  Văn phòng bộ môn, tầng 2 nhà T6. Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai.

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây