Khai giảng khóa đào tạo "Khúc xạ - Mài lắp kính" Khóa 9 và bế giảng lớp "Khúc xạ - Mài lắp kính" Khóa 8

03/07/2018 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt tổ chức khai giảng khóa học “Khúc xạ - Mài lắp kính” khóa 9 và bế giảng lớp "Khúc xạ - Mài lắp kính" Khóa 8, như sau:

1. Thời gian: 13h30, 19/07/2018

2. Địa điểm: Phòng 103, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây