Khai giảng lớp Khám nội soi tiêu hóa khóa 6

09/10/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Trung tâm Nội soi – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Khám nội soi tiêu hóa” khóa 6 (Mã khóa học: NOI20118006), cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h45, ngày 23/10/2018

2. Địa điểm: Phòng 109, nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây