Khai giảng khóa đào tạo Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu Khóa 18

01/06/2019 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Hồi sức cấp cứu tổ chức khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu” khóa 18 (Mã khóa học: HSC10119018) cụ thể như sau:

1. Thời gian:09h45, 20/06/2019

2. Địa điểm: Phòng 301, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.

Lưu ý: Học viên nộp hồ sơ và học phí trước khai giảng