Khai giảng Lớp Kỹ thuật ghi điện não đồ khóa 11 (Bộ môn Thần kinh)

07/04/2021 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Kỹ thuật ghi điện não đồ Khóa 11 như sau:

1. Thời gian: 09h00, ngày 7/4/2021

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà T3 khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai.