Thông báo tuyển sinh Trải nghiệm và thực hành kiến thức y học thông thường năm 2022

06/07/2022 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin và Truyền thông – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về việc tham dự sự kiện “Trải nghiệm và thực hành kiến thức y học thông thường” năm 2022 (Mã khóa học: HPE301), cụ thể như sau:

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin và Truyền thông – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về việc tham dự sự kiện “Trải nghiệm và thực hành kiến thức y học thông thường” năm 2022 (Mã khóa học: HPE301), cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham dự: Học sinh từ 10 tuổi trở lên.

2. Thời gian sự kiện: ngày 20/7/2022.

3. Nội dung sự kiện “Trải nghiệm và thực hành kiến thức y học thông thường”:

Chủ đề 1: Tuổi dậy thì và những yếu tố, nguy cơ, cách phòng tránh.

Chủ đề 2: Quản lý khủng hoảng và kỹ năng đối phó Stress ở thanh thiếu niên.

Chủ đề 3: Tìm hiểu về sơ cấp cứu căn bản và các nguyên tắc an toàn trong cứu nạn.

4. Cách thức đăng ký: 

Đăng ký online

- Liên hệ số điện thoại bộ phận tuyển sinh: 024. 62959036;

- Email: trungtamdaotao@hpec.edu.vn.

- Fanpage : http://www.facebook.com/hpec.hmu;

5. Kinh phí tham dự: 400.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ngàn đồng chẵn). 

Chi tiết thông báo tuyển sinh xem tại đây

 

Chi tiết thông báo tuyển sinh xem tại đây

 
HPEC