Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học TTH201
Tên khóa học: Các rối loạn liên quan đến stress
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Các rối loạn liên quan đến stress (tuyển sinh liên tục) 3 tháng 31-12-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên