Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm Khóa 8 (04-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Nghiệp vụ sư phạm” khóa 8 (Mã khóa học: PPG20120008), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới cơ bản Khóa 1 (23-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: TNH50120001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Nội khoa cơ bản Khóa 1 (23-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Nội khoa cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: NOI50120001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Điện não đồ lâm sàng khóa 5 (16-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Điện não đồ lâm sàng” khóa 5 (Mã khóa học: TKI20120005) như sau:

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Gây mê hồi sức cơ bản Khóa 2 (13-07-2020)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Gây mê hồi sức tổ chức tuyển sinh lớp “Gây mê hồi sức cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: GMH50119001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Giải phẫu bệnh cơ bản Khóa 2 (13-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Giải phẫu bệnh cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: GPB50120002), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Xét nghiệm và phân tích nhiễm sắc thể từ tế bào máu ngoại vi năm 2020 (09-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Xét nghiệm và phân tích nhiễm sắc thể từ tế bào máu ngoại vi” năm 2020 (Mã khóa học: YSH302), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Xét nghiệm tinh dịch đồ năm 2020 (09-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Xét nghiệm tinh dịch đồ” năm 2020 (Mã khóa học: YSH304), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Xét nghiệm sàng lọc trước sinh từ huyết thanh mẹ năm 2020 (09-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Xét nghiệm sàng lọc trước sinh từ huyết thanh mẹ” năm 2020 (Mã khóa học: YSH301), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong giải phẫu bệnh năm 2020 (08-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Giải phẫu bệnh - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong giải phẫu bệnh” năm 2020 (Mã khóa học: GPB202), cụ thể như sau: