Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Âm ngữ trị liệu Khóa 3 (20-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Âm ngữ trị liệu” khóa 3 (Mã khóa học: PHC20220003), như sau:

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Siêu âm trong sản phụ khoa Khóa 17 (17-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” khóa 17 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật cấy chỉ cơ bản điều trị bệnh trong Y học cổ truyền Khóa 1 (05-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thông báo tuyển sinh lớp “Kỹ thuật cấy chỉ cơ bản điều trị bệnh trong Y học cổ truyền” Khóa 1, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh trong Y học cổ truyền Khóa 1 (04-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thông báo tuyển sinh lớp “Kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh trong YHCT” Khóa 1 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt cơ bản Khóa 1 (04-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt cơ bản” Khóa 1 như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục khóa đào tạo Kỹ thuật ghi điện não năm 2020 (04-03-2020)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp đào tạo “Kỹ thuật ghi điện não” năm 2020 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Chăm sóc da mặt bằng Y học cổ truyền Khóa 1 (04-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Chăm sóc da mặt bằng Y học cổ truyền” Khóa 1 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Chăm sóc da mặt bằng Y học cổ truyền cơ bản Khóa 1 (04-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Chăm sóc da mặt bằng Y học cổ truyền” Khóa 1 như sau:

Kế hoạch tuyển sinh các khóa học năm 2020 (03-03-2020)

Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh các khóa học năm 2020

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Kỹ thuật viên Y Pháp năm 2020 (25-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp "Kỹ thuật viên Y Pháp" năm 2020 như sau: