Tuyển sinh

Tuyển sinh các khóa Y khoa cơ bản học bổ sung cấp chứng chỉ 9 tháng (04-04-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội Tuyển sinh các khóa Y khoa cơ bản học bổ sung cấp chứng chỉ 9 tháng:

Thông báo xét hồ sơ kiểm tra, kiểm tra công nhận thành thạo hoặc đủ trình độ phiên dịch (25-03-2024)

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra và công nhận người nước ngoài thành thạo ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc hoặc người Việt Nam có đủ trình độ phiên dịch tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.

Tuyển sinh các khóa học năm 2024 (15-01-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học:

Kế hoạch tuyển sinh năm 2024 (09-01-2024)

Thông báo tuyển sinh Khiếm thị và phục hồi chức năng Khóa 1 năm 2023 (18-12-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp Khiếm thị và phục hồi chức năng Khóa 1 năm 2023 (Mã khóa học: MAT30823001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm năm 2024 (18-12-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh liên tục lớp “Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm” năm 2024 (Mã khóa học: CDH208), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Chẩn đoán X- quang, siêu âm, chọc hút tế bào, sinh thiết tuyến vú năm 2024 (18-12-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Chẩn đoán X- quang, siêu âm, chọc hút tế bào, sinh thiết tuyến vú” năm 2024 (Mã khóa học: CDH209), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Hướng dẫn thực hành chọc hút kim nhỏ và sinh thiết các tạng nông dưới hướng dẫn của siêu âm năm 2024 (18-12-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Hướng dẫn thực hành chọc hút kim nhỏ và sinh thiết các tạng nông dưới hướng dẫn của siêu âm” năm 2024 (Mã khóa học: CDH305) như sau:

Thông báo tuyển sinh Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 30 (18-12-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” Khóa 30 (Mã khóa học: CDH20124030) như sau:

Thông báo tuyển sinh Phẫu thuật Mộng khóa 3 (04-12-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Phẫu thuật mộng” Khóa 3 (Mã khóa học: MAT20423003), cụ thể như sau: