Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II năm 2022 (20-12-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II năm 2022 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Ung thư cơ bản Khóa 3 (08-12-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Ung thư cơ bản” khóa 3, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Vi sinh y học cơ bản Khóa 1 (08-12-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp "Vi sinh y học cơ bản" Khóa 1 (mã khóa học: VSI50122001), cụ thể như sau:

Kế hoạch đào tạo năm 2022 (08-12-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Đại học Y Hà Nội dự kiến kế hoạch thực hiện tổ chức đào tạo các khóa học năm 2022

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế năm 2022 (07-12-2021)

Lịch thi Phiên dịch Đợt 2 năm 2021. (24-11-2021)

LỊCH KIỂM TRA BIẾT TIẾNG VIỆT THÀNH THẠO, THÀNH THẠO NGÔN NGỮ KHÁC VÀ ĐỦ TRÌNH ĐỘ PHIÊN DỊCH TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI VIỆT NAM

Thông báo tuyển sinh lớp Giải phẫu bệnh cơ bản Khóa 3 (22-11-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Giải phẫu bệnh cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: GPB50121003), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Khóa học về lạm dụng chất ở trẻ vị thành niên năm 2021. (19-11-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục Khóa học về lạm dụng chất ở trẻ vị thành niên năm 2021. (Mã khóa học: TTH304) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Dược lý cơ bản khóa 3 (28-10-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Dược lý cơ bản” khóa 3 (Mã khóa học: DLY50121003), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Nhi khoa cơ bản Khóa 3 (27-10-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Nhi khoa cơ bản” khóa 3 (Mã khóa học: NHI50121003), cụ thể như sau: