Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học thực hành chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh năm 2020 (26-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa học thực hành chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Kỹ thuật viên Y Pháp năm 2020 (25-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp "Kỹ thuật viên Y Pháp" năm 2020 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 2 (24-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Chẩn đoán hình ảnh cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: CDH50220002), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa ngắn hạn về Chẩn đoán hình ảnh năm 2020 (20-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa học ngắn hạn chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Ung thư cơ bản Khóa 1 (20-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Ung thư cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: UTH50120001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học ngắn hạn tại Bộ môn Tâm thần năm 2020 (18-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục các lớp về chuyên ngành Tâm thần như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Sản phụ khoa cơ bản Khóa 1 (18-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Sản phụ khoa cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: SAN50120001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Giải phẫu bệnh cơ bản Khóa 1 (18-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Giải phẫu bệnh cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: GPB50120001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Nội soi tiêu hóa nâng cao năm 2020 (18-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp “Nội soi tiêu hóa nâng cao” năm 2020 (Mã khóa học: NOI202), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp khóa 21 (13-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 21 (Mã khóa học: CDH20120021) như sau: