Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp Hóa sinh lâm sàng cơ bản năm 2021 (04-05-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp Hóa sinh lâm sàng cơ bản Khóa 3 cụ thể như sau:

Lịch thi Phiên dịch Đợt 1 năm 2021 (23-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thông báo Kế hoạch tổ chức xét hồ sơ kiểm tra và công nhận người nước ngoài thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt hoặc người Việt Nam có đủ trình độ phiên dịch tiếng Anh trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam:

Thông báo tuyển sinh lớp Nội soi tiêu hóa nâng cao (6 tháng) năm 2021 (14-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp “Nội soi tiêu hóa nâng cao” (6 tháng) năm 2021, cụ thể như sau:

Thông báo thi Phiên dịch Đợt 1 năm 2021 (06-04-2021)

Hướng dẫn tuyển sinh Thạc sĩ dịch tễ học chương trình tiếng anh năm 2021 (05-04-2021)

Triển khai Thông báo tuyển sinh sau đại học (SĐH) năm 2021, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo hướng dẫn về tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Dịch tễ học chương trình tiếng Anh năm 2021, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Tâm thần học cơ bản năm 2021 (01-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Tâm thần học cơ bản” năm 2021, (Mã khóa học: TTH501) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Sư phạm y học cơ bản khóa 16 (29-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Sư phạm y học cơ bản” khóa 16 (Mã khóa học: PPG20321016) như sau

Thông báo tuyển sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm khóa 9 (29-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Nghiệp vụ sư phạm” khóa 9 (Mã khóa học: PPG20121009), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản trong gây mê hồi sức năm 2021 (16-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản trong gây mê hồi sức ” năm 2021 (Mã khóa học: DDH303) cụ thể như sau:

Chương trình thạc sĩ Nhãn khoa quốc tế cấp Song bằng hợp tác giữa Đại học Sydney và Trường Đại học Y Hà Nội (16-03-2021)